• פעילות תקשורתית להפצת בשורת הגאולה – 'בכלים דתיקון'

    ל"ג שנים עברו מאז 'השיחה הידועה' של כ"ח ניסן והדברים עדיין רלוונטיים • פעילות מקצועית להפצת בשורת הגאולה באופן של 'אורות דתוהו בכלים דתיקון' • כלים תקשורתיים להשפעה על התודעה הציבורית לפקיחת העיניים ולראיית הגאולה באופן ממשי • טור מקצועי מאת שניאור שטיינברגר, מנכ"ל חברת 'שניאורקום אסטרטגיה ותקשורת' • לקריאה