• כשיש לך משהו אחד להוציא מהבית שנשרף • הרב גינזבורג

    כשהחבר של החתן אמר 'שכחתי את הכיפה בבית', ומה המסר מהיום המיוחד הזה – ב' אייר • מסר לכבוד יום הולדתו של הרבי המהר"ש, לחיים מוצלחים יותר • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו השבועי של הרב יהודה גינזבורג שליח הרבי בחיפה • לטור המלא