• מרתק: קובץ 'התמים' לחג הפסח גדוש בתוכן חסידי

    לרגל חג הפסח וי״א ניסן רואה אור גיליון "התמים" גיליון הנ״ב, שע״י את״ה העולמי חיילי בית דוד ומוסף 'בית משיח' לתלמידי התמימים במהדורה מיוחדת, גדוש בתוכן חסידי איכותי ומרתק. בשלל המדורים מופיעים כתבות, מדורים ומאמרים מחיי התמימים, בנוגע לרבותינו נשיאינו, נגלה וחסידות, וכמובן עניני גאולה ומשיח • לקריאה והורדה