• כשהרב חדקוב מחק את יום העצמאות מלוח השנה

    הדבר התרחש לפני עשרות שנים. עבדתי אז בבית-הדפוס הידוע של 'האחים שולזינגר', ה'מסמר' המרכזי בדבריהם הנרגזים היה: מעולם לא שיערנו שהרבי מליובאוויטש הינו כזה 'קנאי'… • כאשר הביאו את הלוח החב"די לביקורת לרב חודקוב, הוא הבחין ב"תוספת" המלים לצד התאריך ה' אייר – 'יום העצמאות' – והוא מחקם בצורה כה נמרצת מבלי להשאיר להם עקבות • לקריאה