• "גאולה למעלה מגאולה": שיחה ויומן מתענית אסתר תנש"א

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א – דברי כיבושין מתענית אסתר תנש"א, ויומן מאירועי היום • בשיחה הנפלאה דיבר הרבי מלך המשיח על הגאולה השלימה, וקישר זאת להפטרת היום ולשיעורי החומש. בהמשך הזכיר את כל רבותינו נשיאנו • לצפייה והורדה