1. מזל טוב לראש ישיבות תות"ל באור יהודה, להולדת הבן ומזל טוב לבנו הצדיק שלומד בישיבה, אוהבים כל הקהילה של שכונת נווה אפרים מונסון

      יובל יאיר שרון וחברי הקהילה
    2. מזל טוב מזל טוב!! 🎈🎈

      השכנים
    *רק תגובות מתאימות יתפרסמו