1. מזל טוב איציק היקר והחביב כמה התרגשות , שיהיה בהמון מזל טוב ובנין עדי עד

   ברכי ויוסף חיים, חני ,רחי, שלומי, פריידי, ושמילי הבובאלע אייזנר
  2. מזל טוב כמה שמחנו לשמוע
   מתרגשים בשבילכם ומאחלים לכם כל הטוב שבעולם .
   שתזכו לבנות בית נאמן בישראל בניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות .

   שוכי וחיה מושקא בלנדר
  3. המון מזלט
   כמה משמח לשמוע
   בנין עדי עד

   ידיד
  4. המון מזל טוב
   שיהיה בנין עדי עד על יסןדי התןרה והמצוות
   מתוך ברירות עושר ואושר
   תזכו לעשות תמיד נחת רוח לרבי שליטא

   חבר
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו