• נצחון 'נכד הצמח צדק' על הרפורמים • בית משיח לי"א ניסן

    נצחון 'נכד הצמח צדק' על הרפורמים – ביטוי נדיר של הרבי מלך המשיח על עצמו, שהתממש בי"א ניסן תשפ"ב. הרבי התוועד י"א ניסן בביתנו – ראיון מרתק עם הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן. תמונות ששוות יותר מאלף מילים – אספני תמונות של הרבי מלך המשיח בשיח מיוחד. התקשרות דרך מסך הברזל – שיחה אישית עם ר' ליפא קליין להצצה לשערי מגזין בית משיח