• "הרבי אמר לי שאוכל להיכנס בכל עת שאחפוץ"

    קווים לדמותו של החסיד הרה"ח הרב מאיר זאיאנץ, מחשובי חסידי חב"ד בברזיל, אשר תמך והחזיק את פרוייקט הענק של ליקוטי שיחות מאז יום הווסדו לצד מוסדות תורה וחסד רבים, וזכה במשך השנים למסכת קירובים מיוחדת ונדירה מצד הרבי מה"מ • באדיבות מגזין בית משיח • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array