• פרסום ראשון, חשיפות וגילויים: פאנל מרתק בתות"ל נתניה

    לרגל י"א בניסן, אנו מתכבדים להגיש בפני הגולשים, תמליל מלא ובלעדי מפאנל שהתקיים בתות"ל נתניה, בראשות הרב דיסקין, הרב גליצנשטיין והרב סינגאווי, בוגרי שנת תשמ"ב אצל הרבי והפך להתוועדות חברית וייחודית. הפאנל שזור בהוויי אותם ימים, בייחוד ימי י"א ניסן וחג הפסח, בסיפורים ובאפיזודות מרתקות בפרסום ראשון • לכתבה המרתקת