• נזכרים ונעשים: מגילת ראש חודש כסלו תשל"ח

    לרגל היום הבהיר ר"ח כסלו אנו מגישים לגולשים את שרשרת האירוע כפי שמתואר ביומן מאותה שנה • "בחודש כסלו, ביום אחד בו, יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו, ובפעם הראשונה נסע לביתו. ציבור גדול של חסידים ותמימים התכנסו בפתח 770, ובשעה שבע וחצי בלילה, ליל ראש חודש, הופיע הרבי במלוא הדרו בפתח בית חיינו…" • לקריאת המגילה