• מידה כנגד מדיה • ראיון אקטואלי

    בספירת העומר, אנו קוראים בכל יום משפט שאנחנו אמורים להבין ולהפנים, אבל לא תמיד מצליחים להבין את מה שיוצא מפינו בתפילה: בזכות ספירת העומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה הוד שבנצח… • לא תמיד ברור לנו מה עלינו לעשות, איך פגמנו במידה – ואיך נוכל לתקן אותה, אם לא ברור לנו מהי המידה • מגזין 'פסחב"ד אינפו' בראיון עם המרצה הרב מנחם מענדל ערדלכתבה