• חינוך מתוך אהבה ואחדות – המפתח לגאולה • הרב מנחם טל

    במתן תורה הקב"ה ביקש מבני ישראל ערבים, ורק לאחר שהציעו כי "בנינו ערבים בעדנו", אז קיבלנו את התורה הקדושה, הנקודה הזו מלווה אותנו כל יום, כאשר כל הורה צריך לחשוב בכל יום, לפחות חצי שעה על חינוך ילדיו. לא בכדי אמר הרבי הרי"צ לר' איצה דער המתמיד: "עם כל המעלות הגדולות שיש לך – אם אתה עוסק בחינוך אתה שלי" • באדיבות מגזין בית משיח לקריאה