• "לו ידעתם עד כמה התפילין והמזוזות משפיעים על חייכם" • ראיון

    במשך השנים הצטברו אצל המגיה ר' מיכאל דורון אינספור סיפורים המעידים על הקשר בין הבעיות בבית לבין פגמים בתפילין ובמזוזות "תמיד כדאי לבדוק", הוא פוסק מניסיון רב שנים, "פעמים רבות יש תקלות גם מ'סחורה' שנקנתה מידי סופרים וסוחרים יראי שמים" הביא לדפוס: שניאור זלמן נוימן לכתבה המלאה