• תמונת הלילה

    אמש, מוצש"ק, נצפו רבני השכונה – חברי בד"צ קראון הייטס, הרב אברהם אזדבא, הרב אהרון יעקב שוויי והרב יוסף ישעי' ברוין, בביקור ב'מארקט פלעס', כשהם עוברים על מוצרי הבשר בחנות ובודקים את הכשרויות.