• פרסום ראשון: עלי הגהה שיחת ש"פ מקץ – שבת חנוכה תנש"א

    בקשר עם ש"פ מקץ, שבת חנוכה – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי מלך המשיח על שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה (נר רביעי), מבה"ח טבת ה'תשנ"א. חוברת זו היא החמישים ותשעה בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה