• המנון מרגש: תשרי של הילדים שלא זכו לראות…

  בעגלה חסיד דוהר
  אל ליובאוויטש ממהר
  בחודש השביעי את עצמו הוא מביא
  שבתי בבית ה' לחסות בצל הנשיא

  מתעלה הוא מתנתק
  עולם הזה מתרחק
  אך הנה תם החודש
  עוזב הוא את הקודש
  אל עירו לחסידים לספר על רגעי השיא

  לחיים חסידים! דמעות בעיניו
  יש רבי בישראל ברור לי עכשיו
  את הנפש יש למסור להתקשר בלי פשרות
  לשנה שלימה קיבלתי כוחות

  אך מה תוכל לומר שיחה או מאמר
  בצער הוא משיב לא הבנתי מאומה
  הצפיפות היתה גדולה לא יכולתי לזכור
  רק דבר אחד אוכל לחזור

  תקעו בחודש…

  גם היום הוא מגיע
  אצל הרבי שוב מופיע
  בחודש השביעי כאן אצל הנשיא
  בדור הגאולה להתקשר ליחידה כללית

  באהבה הוא בוער
  לרבי שליט"א מתחבר
  אך הנה תם החודש
  עוזב הוא את הקודש
  אל עירו לחסידים לספר על רגעי השיא

  לחייים חסידים! אש יוקדת בעיניו
  יש רבי חי בישראל ברור לי עכשיו
  אתנו מתפלל בנו מסתכל
  עוד רגע ואותנו הוא גואל

  אמנם לא ראיתי לא שמעתי מאומה
  חזרתי עם אמונה בוערת בעצמה
  אין שינוי בנשיא חי לעד בגוף נצחי
  אותנו הוא עודד שרים יחי

  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

וידאו
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
צבאות השם