• בשבועות: כל הילדים מתאחדים לראלי עולמי בהכרזת 12 הפסוקים

    באחדות ובגאון, ילדים וילדות מכל רחבי העולם יתאחדו ביום חג השבועות בהכרזת 12 הפסוקים • "בנינו ערבים בעדנו" – זכות זו נותנת לנו, הילדים, את הכוח להשפיע על עצמנו ועל אחרים – קטנים וגדולים – וללחום כנגד היצר הרע, ובכוח הזה ננצח את הגלות ונתכונן לקבל משיח • לכל הפרטים