• בית חב"ד גילה: טעימה מפעילות החודש האחרון במועדון צ"ה

    טעימה מפעילות החודש האחרון, במועדון צבאות השם של בית חב"ד גילה א', המופעל ע"י משפחת גנני, שלוחי הרבי מלך המשיח לגילה א' • לתמונות