• מעלת האישה בדור השביעי • נקודה בפרשה

    בהיותנו דור השביעי, ספירת המלכות מככבת, בחסידות מבואר האשה בתכונותיה ובאופיה היא מכוונת כנגד המלכות. לא פלא אפוא, שהרבי השקיע ופיתח אגודות שונות של נשים שעוסקות בפיתוח הקריירה החסידית של נשי ובנות ישראל • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו השבועי של המוהל הרב מנחם ישראלי על הפרשה • לטור המלא