• בשעה שהקדימו "יחי המלך" ל"עשו כל אשר ביכולתכם"

    כפי שכולנו רואים במוחש, בשונה משאר מבצעי הקודש של הרבי – הפעילות בענייני משיח נתקלת בקשיים הגדולים ביותר, מבית ומחוץ, ודורשת התמסרות מוחלטת להוראת הרבי מלך המשיח, לעיתים אף מסירות למעלה מטעם ודעת. אולי זוהי הסיבה שהרבי הקדים את שיחת ב' ניסן, בה דובר על הכרזת "יחי המלך" – שמלבד המשמעות העמוקה המבוארת בשיחה בארוכה, הרי המשמעות הכי בסיסית ופשוטה של הכרזה זו, היא קבלת מלכותו של המלך, על ידי העם, מתוך התבטלות מוחלטת • טור מאת הרב שלום יעקב חזן • לקריאה

    הרבי באמירת שיחת ב' ניסן תשמ"ח