• למהותו של כ”ב שבט בתורתו והנהגתו של הרבי

    “כאשר בשיחת כ”ט שבט, סיום השבעה, הודיע הרבי על “תקופה חדשה” – או אז “נזכרו” החסידים, כי כבר בשתי ההתוועדויות הגדולות שלפני כן, בט”ו בשבט – ההתוועדות האחרונה שהתקיימה בימות החול – ובשבת פרשת בשלח י”א שבט, החלה לנשב רוחה של אותה “תקופה חדשה” • הרב שלום יעקב חזן בטור מיוחד לרגל כ”ב שבט • לקריאה