• כ"ב שבט – השלב האחרון

    רבים שואלים מהו החידוש של "התקופה השלישית", החל מכ"ב שבט, ומדוע יום ההילולא של הרבנית הצדקנית היה ה"שלב האחרון" שממנו באה העלייה של הגאולה האמיתית והשלימה? • הרב שמעון יהודה פיזם, מנכ"ל התאחדות החסידים בטור מרתק לרגל כ"ב שבט • לטור המלא