• ממתי מציינים בליובאוויטש הילולא לרבניות?

    האם מישהו מהקוראים זוכר את תאריך ההסתלקות של הרבנית סטערנא אשת אדה"ז או של הרבנית חיה מושקא רעיית הרבי הצמח צדק? ואילו בדורנו המעיין בשיחות הרבות בהם הרבי מגדיר את מהותו של יום כ"ב שבט, רואה שהרבי נותן לזה התייחסות כשל יום הילולא של רבותינו נשיאנו! • הרב ישראל הרשקוביץ רב קהילת חב"ד אופקים בטור לכבוד כ"ב שבט • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array