• מהותו של 'ראש-חודש כסלו' בתורת הרבי • מאמר מרתק

    במשך הרבה שנים, חגגו החסידים את יום הבהיר ר"ח כסלו, כיום של הודאה להשי"ת על הטבת מצב הבריאות של הרבי וחזרתו לעבודתו הק'. ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא, מתורתו של הרבי נוכל ללמוד על יחסו הפנימי של הרבי ליום הבהיר זה, ולמהותו של יום • הרב שלום יעקב חזן עורך 'בית משיח' וחבר מערכת 'אוצר החסידים', במאמר מיוחד לרגל ר"ח כסלו • למאמר המלא