• 770 – בית הנחמה החיות והאמונה • הגות

    בד בבד עם בשורת הגאולה, המחיש לנו הרבי שאנו עומדים בפתחה של הגאולה. לשם כך הכין הרבי משהו גשמי, שהוא בית המקדש של זמן הגלות, והוא הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד. את כל זה גילה לנו הרבי, כדי להוסיף לנו מרץ וחיות בחיזוק האמונה בהתגלותו הקרובה של הרבי מלך המשיח • מוגש לרגל שלושים שנה לפירסום הקונטרס "בית רבינו שבבבל" • לטור המלא

    צילום רקע: דוב בער הכטמן
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array