• למהותו של ג' תמוז בתורת הרבי

    כאשר מגיע התאריך ג' תמוז, ואנו מתחבטים איך להתייחס ליום הזה, ומה משמעותו לאחר ג' תמוז תשנ"ד – אומר הרבי מלך המשיח: "איך אפשר לברר אם ג' תמוז הוא ענין לטובה או לא? הדרך לזה היא כבכל ענין וענין, שצריך לעיין בתורה, שהרי "אסתכל באורייתא וברא עלמא", והיא "תורה אור", שמאירה ומבררת כל דבר ודבר, וב"תורה אור" צריך לעיין במיוחד בחלק ההלכה שבתורה" • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array