• "אין שינוי דגניזה": 770 – מקומו הנצחי של נשיא הדור

    עד לאמירת השיחה, בש"פ שופטים תנש"א, היה ברור לכולם שהמקום בעולם הגשמי שבו נמצא נשיא הדור – 770. לאחר השיחה, נהיה ברור שהמקום הזה יישאר לעד מקומו של נשיא הדור, ללא שינוי • נשיא הדור לא עובר למקום אחר, אלא נשאר לעולם ועד באותו מקום מסויים בעולם הגשמי! • מאת הרב שלום יעקב חזן, חבר מערכת "אוצר החסידים" ועורך מגזין 'בית משיח' • לקריאה