• לבקש גאולה מתוך שמחה, ולא כי קשה לנו • הרב ערד

    ״ההתעוררות לציפייה לגאולה, יכולה להיות ב'תנועה' של מרירות וזעקה – 'עד מתי', ובפרט כשנמצאים ימים ספורים לפני ג' תמוז, ובציון 30 שנה. יחד עם זאת אצל הרבי מה"מ ישנה הדגשה שכל העניינים יהיו מתוך שמחה וטוב לבב, וגם התביעה והבקשה לגאולה צריכה להיות דוקא מתוך תחושה של שלימות״ • הרב יצחק ערד בטור מיוחד על ג׳ תמוז, באדיבות מגזין ׳בית משיח׳ • לקריאה