• "באופן אוטומטי" – הגיע הזמן • טור נוקב

    ״לאחרי עידודים שכאלה, "באופן אוטומטי" ממשיכים לשיר בעוז, את השירה שזה עתה עודד הרבי במסירות נפש. המנחה, כמוהו גם הכהן שמברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א אינו זקוק לבנות פלפול שיסביר מדוע ולמה צריך להכריז בכזו צעקה את שמונת המילים. זו ההנחה פשוטה בכזה רצף של אירועים״ • הרהורי תמים בעקבות עידודי ה״יחי״ בכינוס השלוחים תשנ״ג • לקריאה

    כינוס השלוחים תשנ״ג, 770-בית משיח