• חסיד בחזית: טעימה מפעולותיו של הרב זלמן אבלסקי ע"ה

    לכבוד יום היארצייט של השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבלסקי ע"ה, רבה הראשי של מולדובה וקישינב, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים, שגריר הרבי לרומני', חסיד מקושר ומקשר לרבי מלך המשיח, מוגש חוברת עם טעימה קלה מפעולות השליח • לצפיה והורדה