• סיכום בהיר על מאמר 'פדה בשלום' של אדמו"ר האמצעי

    בקשר עם ט'-יו"ד כסלו, יום ההולדת ויום ההילולא, ויום גאולתו, של אדמו"ר האמצעי, ועל פי הוראת הרבי מלך המשיח להוסיף בלימוד תורתו של אדמו"ר האמצעי, מוגש לפניכם קישור למאמר ד"ה פדה בשלום של אדמו"ר האמצעי שעליו כל מאמרי 'פדה בשלום' שלאח"ז מיוסדים, סיכום קצר של מהלך הענינים במאמר מאת הרב שלום דובער וולף, משפיע בישי"ג חח"ל צפת • לקריאה והורדה