• החלק הראשון בסדרת אוצר חסידי חב"ד: חסידי אדמו"ר הזקן

    בשעה טובה רואה אור החלק הראשון של סדרת הספרים 'אוצר חסידי חב"ד', הכולל בתוכו מאסף של כלל חסידי חב"ד ליובאוויטש בצורה מסודרת ומתומצתת. המחבר הרב אליהו יוחנן גוראריה זכה שהרבי עודד אותו לערוך את סדרת הספרים 'אוצר חסידי חב"ד', והרבי אף הורה למזכירו הרב גרונר ע"ה לטלפן אל המחבר ולהתעניין מדוע הספר עדיין לא נדפס • לפרטים ולרכישה