• להורדה: התשורה מחתונת משפחות שפינדלר-רייצעס

    אמש בחתונת משפחות שפינדלר ממונטריאול עם רייצעס מחרקוב, שהתקיימה בקראון הייטס בהשתתפות מאות ידידים מכל העולם, חולק כתשורה לאורחים הרבים, קובץ מיוחד ומרתק: מכתבים מהרבי הריי"צ לסב החתן ר' מרדכי מענדל קדנר, מאמר "אז תשמח בתולה" תקצ"ח לאדמו"ר הצ"צ, ותמונות חדשות מהרבי מלך המשיח • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array