• מכון הלכה חב"ד: סמינר הכנה לחג השבועות

    "שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל שלשים יום לפני הרגל… ומחמשה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת" (שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תכ"ט) • מכון הלכה חב"ד שמח לפרסם – סמינר הכנה לחג השבועות • לצפיה באתר מדיה הלכה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array