• אור חדש: שיחות לחג הפורים מליקוטי שיחות כרך מ'

    'אור חדש', לקראת חג הפורים הבעל"ט אנו שמחים להגיש לציבור הגולשים קובץ ובו שתי שיחות חדשות של הרבי על חג הפורים: 'זמן קריאת המגילה' ו'מגילת אסתר' מתוך הכרך החדש של ליקוטי השיחות, כרך מ', שיצא לאור לאחרונה על ידי ה'ועד להפצת שיחות' • להורדה