• שיחה בפרסום ראשון מהכרך החדש של לקוטי שיחות

    טעמו וראו כי טוב ה': לרגל הוצאת שני הספרים החדשים בסדרת לקוטי שיחות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, אנו מגישים לציבור אנ"ש והתמימים – בפרסום ראשון – שיחה מתוך הכרך הראשון. השיחה עוסקת בנשיאות משה ויהושע, והיא משיחות ש"פ חיי שרה וש"פ וארא תשמ"ג • להורדת השיחה לקניית הספרים החדשים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array