• במהדורה חדשה: הספר הפופולארי "ילקוט פתגמים"

    לקראת החודש החסידי – חודש הגאולה יצא לאור הספר "ילקוט פתגמים" הכולל בתוכו שלושים מושגי יסוד בתורת הגאולה, ועליהם ליקוטים מתורת כל רבותינו נשיאינו על כל נושא ונושא. הספר מתאים במיוחד ללימוד בחודש כסלו, ע"פ הוראתו הידועה של הרבי מלך המשיח ללמוד בכל אחד מימי החודש מתורת כל רבותינו נשיאנו • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array