• צום החמישי: 'דברי כיבושין' תנש"א בתרגום ללה"ק

    לרגל 'צום החמישי', מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שע"י את"ה העולמי, מגישה לקהל התמימים ואנ"ש, המשתתוקקים להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ולחזות בפני הקודש, וידיאו "דברי כיבושין" – יו"ד מנחם-אב ה'תנש"א, עם כתוביות בלה"ק (לראשונה) • הוידיאו יוקרן בישבות תות"ל באה"ק, ומוגש כאן לתועלת אנ"ש והתמימים • בציפייה ואמונה שתיכף ומיד ממש "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה" ונשמע מפי הקודש "תורה חדשה" • לצפיה ולהורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array