• "רואים שנפש האלוקית פועלת בהם"

    פרסום ראשון בעיתון 'בית משיח': בחודשים אדר-אייר תנש"א יצאו צמד בחורים בשליחות הרבי – לחרסון שבאוקראינה. בתום תקופת שליחותם, חברי קהילת חב"ד ויהודי העיר שלחו לרבי מכתב תודה על ששלח להם את הרב משה אורנשטיין (כיום ראש ישיבת תות"ל בנתניה) ואת הרב מאיר אשכנזי (כיום רבו של כפר חב"ד) • לפיענוח המענה המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array