• משולחן הבד"צ: קובץ הלכות ומנהגים לחודש תשרי

    מטעם בד"צ קראון הייטס מפרסמים לוח יום-יומי, הלכות ומנהגים לחודש תשרי תש"פ. חלק ראשון: כ' אלול – יג תשרי. נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המרא-דאתרא וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס, "כאן צוה ה' את הברכה", הרב יוסף ישעי' ברוין • בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה • לצפיה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array