• מה קרה בח”י אלול בדור השביעי?

    כולנו יודעים בעל פה מה שאירע בח”י אלול; לידת הבעש”ט ולידת רבינו הזקן, אבל כמה מאיתנו יודעים מה אירע בח”י אלול בדור השביעי? • מסתבר, שכמה מהחידושים הגדולים של דור השביעי, בחר הרבי לגלות דווקא בח”י אלול • אירועי ח”י אלול לאורך שנות דור השביעי, בסקירה מאלפת מאת הרב שלום יעקב חזןלקריאה

וידאו