• ישי"ק נוף הגליל: קובץ הערות חדש לרגל כ' מנחם אב

    בקשר עם כ' מנחם אב יום ההילולא השבעים וחמש של הרב המקובל האלקי רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, יוצא לאור קובץ הערות התמימים ואנ"ש מאת התמימים דישיבה קטנה חח"ל נוף הגליל, ובודאי שדבר זה יפעל תיכף ומיד את ההתגלות השלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תיכף ומיד ממש • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array