• קובץ "הערות התמימים ואנ"ש" של תות"ל המרכזית

    לרגל יום הגדול והקדוש י' שבט, יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח, רואה אור קובץ מוגדל של הערות התמימים ואנ"ש שנדפס ע"י תלמידי ישיבת תות"ל המרכזית 770 בית משיח • להורדת הקובץ