• ירושלים: הרב יהודה יעקביאן ע”ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו של הרב יהודה יעקביאן ע”ה, מזקני חסידי חב”ד בירושלים • הלוויתו התקיימה במוצאי השבת בגבעת שאול, הר המנוחות • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר”, והוא בתוכם • לדיווח המלא