• קראון הייטס: מנהל אהלי תורה הרב יוסף רוזנפלד ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב יוסף חיים רוזנפלד ע"ה, שהיה מנהל מוסדות החינוך "אהלי תורה" בקראון הייטס • בשנת תשט"ז נבחר על ידי הרבי להצטרף לקבוצת השלוחים לארץ הקודש לעודד את רוחם של המתיישבים בכפר חב"ד לאחר רצח יד החמישה • לתולדות חייו