• כפר חב"ד: הרב מרדכי ברון ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב מרדכי ברון ע"ה והוא בן 81 בפטירתו היה מצלמי החצר של הרבי מלך המשיח, ומפיק ויוזם של מוצרים שונים המיועדים לסייע לשלוחי הרבי בפעולותיהם, זכה לעידודים וקירובים מיוחדים מהרבי. הותיר אחריו את רעייתו וצאצאים חסידי חב"ד • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם • לדיווח המלא