• חיילות צבאות השם? לימדו את מקצב הבנות ליום צ"ה

    חיילות צבאות ה' בסניפים מתכוננות ליום צ"ה ומתאמנות על מקצב מיוחד בליווי מניפות ייחודיות. לנוחותכם מצורף הסרטון, לחזרות בבית • לסרטון