• קעמפ לבנות של 'אורו של משיח' נפתח בסערה

    קעמפ 'אורו של משיח' נפתח בסערה, עם מאות חיילות שמחות ומאושרות שמיד נכנסו לאווירה. ההגעה לשטח לוותה בהתרגשות של פגישת חברות. החיילות התמקמו באוהלים והגיעו מיד לפעילות פתיחה חווייתית ומאתגרת שסחפה את כולן • לגלריה ראשונה