• פסח שני • חירות פנימיות אמיתית

    בפסח שני, איננו צריכים לנקות את החמץ, אדרבה מותר לנו לאכול מה שאנחנו רוצים עם המצות… זוהי חירות כל כך נעלית, שהגשמיות בכלל לא מפריעה לנו, אלא דווקא ביחד עם הגשמיות ובזכותה אנחנו יוצאים לחירות!! אז… ננצל את פסח שני כדי לצאת לחירות פנימית אמיתית” מאת מושקא שהינו • לטור המלא